Mūsu palīdzība stāv Tā Kunga Vārdā, kas radījis debesis un zemi /Ps.124:8/

Par mani

Kristīna Bardilla (Christina Bardill),
lic.phil., M.A.,

Es esmu psiholoģe no Šveices un strādāju Latvijā jau kopš 2002.gada.

Es esmu klīniskā psiholoģe. Savu akadēmisko izglītību esmu ieguvusi ASV (Maģistratūra) un Šveicē (lic.phil.). Savam praktiskajam darbam padomdošanā esmu ieguvusi pamata apmācību uz klientu centrētā pieejā.

Kopš 1988.gada esmu Kristīgās padomdošanas kalpošanas Šveicē www.gebetsseelsorge.ch dalībniece. Kā psiholoģe Šveicē esmu ieguvusi septiņu gadu pieredzi Kristīgajā padomdošanā un astoņu gadu pieredzi jauniešu Sociālajā Rehabilitācijā.

2002.gadā es atbraucu uz Latviju un vispirms strādāju kā vispārējās psiholoģijas pasniedzēja.

2006.gadā uzsāku savu Kristīgās padomdošanas biroju Rīgā, Mārupes ielā 16.

Es pasniedzu Kristīgo padomdošanu un esmu mentors Latvijas Bībeles Centra studentiem Rīgā (www.bible.lv).

Paralēli tam šobrīd arī strādāju 0,1 slodzi kā Kristīgās psihosomatiskās medicīnas klīnikas Lengentālē, Šveicē, kapelāne (www.klinik-sgm.ch).

Es esmu Vācijas Psihoterapijas un Kristīgās padomdošanas Akadēmijas biedre (www.AkademiePS.de).